Bazylika

 Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie